Novas axudas para microempresas e hostalería

Novas axudas económicas destinas os autónomos, microempresas mais afectados pola COVID-19 e o sector da hostalería.

O venres 27 de novembro publícanse no DOG, as novas axudas para o mantemento do emprego e da actividade económica dos autónomos e microempresas de Galicia máis afectadas pola COVID-19.

📌 SOLICITUDES. A través da sede electrónica da Xunta de Galicia, facendo clic 👉 aquí, e introducindo o código TR400 B para microempresas e TR400 C para hostalería.

📌 PROGRAMA I de apoio a microempresas para o mantemento do emprego e da actividade económica (TR400 B).

Beneficiarios. Autónomos con persoal contratado e microempresas, especialmente sectores paralizados pola COVID-19.

Requisitos.

  • Domicilio fiscal en Galicia.
  • Autorizado un ERTE pola Covid-19 desde a declaración do estado de alarma.
  • Baixada da facturación de polo menos un 45% no 2020, comparando o facturado no 2019 e os tres primeiros trimestres do 2020.

Importe das axudas.

  • 4.000 € en dous pagos, de 2.000 € en 2020 e 2.000 € en 2021.
  • Para sectores paralizados definidos no artigo 18, 5.000 € en dous pagos, de 2.500 € para 2020 e 2.500 € en 2021.

Prazo de presentación. 1 mes desde o luns 30 de novembro de 2020.

Obrigacións dos beneficiarios. Manter a actividade económica e o emprego durante 6 meses desde hoxe venres, 27 de novembro.

📌 PROGRAMA II de apoio ao sector de hostalería ( TR400 C).

Beneficiarios. Autónomos, microempresas e pemes do sector da hostalería.

Requisitos.

  • Domicilio fiscal en Galicia.
  • Afectados polo peche perimetral do concello onde se localicen os establecementos de hostalería.
  • Pechado durante polo menos dúas semanas.

Importe das axudas.

  • 1.500 € por mes de paralización da actividade, desde o mes de outubro, cun mínimo de dúas semanas, aplicando a parte proporcional por períodos de dúas semanas. Ex.: Os que paralizasen a súa actividade 2 semanas recibirán 750 €.
  • 2.000 € para establecementos que ocupen 10 traballadores ou máis de 10, por mes de paralización da actividade, desde o mes de outubro, cun mínimo de dúas semanas, aplicando a parte proporcional por períodos de dúas semanas. Ex.: Os que paralizasen a súa actividade 2 semanas recibirán 1.000 €.

Prazo de presentación. 1 mes desde o luns 30 de novembro de 2020.

Máis información no 900 815 600 ou www.oficinadoautonomo.gal.