Prorrogado o Estado de Alarma

Aprobado no BOE o Real Decreto mediante o cal se prorroga o estado de alarma ata as 00.00 horas do 9 de maio de 2020.

O BOE publica o mércores 4 de novembro o Real Decreto mediante o cal se prorroga o estado de alarma.

DURACIÓN DA PRÓRROGA. Desde as 00.00 horas do 9 de novembro de 2020 ata as 00.00 horas do 9 de maio de 2021.

LIMITACIÓN DA LIBERDADE DE CIRCULACIÓN EN HORARIO NOCTURNO. Vixente en tanto que a autoridade competente delegada que corresponda non determine, a súa modulación, flexibilización ou suspensión.

📌 Este novo Real Decreto modifica:

COMPETENCIA DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

  • A limitación da liberdade de circulación das persoas en horario nocturno.
    Modular, flexibilizar e suspender a aplicación das medidas restritivas (liberdade de circulación en horario nocturno, liberdade de entrada e saída do territorio, limitación de grupos de persoas en lugares públicos e privados), co alcance e ámbito territorial que determine.

COMPARECENCIA DO PRESIDENTE DO GOBERNO

  • Solicitará a súa comparecencia ante o Pleno do Congreso dos Deputados, cada dous meses, para dar conta dos datos e xestións do Goberno de España en relación á aplicación do Estado de Alarma.