Novo acordo social en Defensa do Emprego

Prorróganse os ERTE por COVID-19 e a prestación económica por cesamento de actividade para autónomos.

O BOE publica a Real Decreto-lei 20/2021 do 26 de xaneiro, de reforzo e consolidación de medidas sociais en defensa do emprego.

Os aspectos máis relevantes teñen que ver con:

 • A prórroga de todos os ERTE baseados en causas relacionadas co COVID-19 ata o 31 de maio de 2021 e a simplificación dos seus trámites.
 • O compromiso de mantemento do emprego, de forma que as empresas que se acollan ás axudas deberán manter o seu persoal un novo período de 6 meses de duración.
 • Mecanismos de protección dos traballadores e os seus dereitos.
 • O mantemento dos límites de:
  • repartición de dividendos e a transparencia fiscal,
  • límites á realización de horas extraordinarias e externalizaciones da actividade,
  • a prohibición do despedimento e,
  • a interrupción dos contratos temporais.
 • A prestación económica por cesamento de actividade para autónomos.
 • A prórroga do Plan Mecuida.

👉 Consulta na área privada de socios (Medidas COVID-19), o resumo detallado dos aspectos máis importantes a ter en conta no Real Decreto.