Controis na fronteira con Portugal e limitación de voos co Reino Unido

Actívanse os controis na fronteira con Portugal e prorrógase a limitación de voos e buques entre o Reino Unido e España.

Restablécense temporalmente os controis na fronteira con Portugal e prorrógase a limitación de voos directos e buques de pasaxe entre Reino Unido e os aeroportos e portos españois.

📌 FRONTEIRA CON PORTUGAL

Desde a 01:00 h do 31 de xaneiro de 2021, ata a 01:00 h do 10 de febreiro de 2021 só se permite a entrada a territorio español pola fronteira con Portugal a:

  • Cidadáns españois e o seu cónxuxe ou parella coa que manteñan unha unión análoga á conxugal rexistrada nun rexistro público, e aqueles ascendientes e descendentes que vivan ao seu cargo, sempre que viaxen con ou para reunirse con leste.
  • Residentes en España.
  • Estudantes que cursen os seus estudos en España.
  • Residentes noutros Estados membros ou Estados asociados Schengen que se dirixan ao seu lugar de residencia habitual.
  • Quen vaia a transitar ou permanecer no territorio español por calquera motivo exclusivamente laboral.
  • Aquelas persoas que acrediten documentalmente causas de forza maior ou situación de necesidade, ou por motivos humanitarios.
  • As entradas e saídas do territorio español a través da fronteira interior terrestre con Portugal só poderá realizarse polos pasos autorizados e durante os horarios que se establezan.

👉 Consulta estes pasos e horarios desde AQUÍ.

📌 VIAXES Ó REINO UNIDO.

A limitación dos voos directos e buques de pasaxe entre Reino Unido e os aeroportos e portos españois, prorrógase desde as 18:00 horas do día 2 de febreiro de 2021 (hora peninsular) ata as 18:00 horas do día 16 de febreiro de 2021 (hora peninsular).