Modificación das restricións en Galicia

Modificación das restricións impostas en Galicia, desde o pasado 27 de xaneiro, para a prevención do coronavirus.

Ás 00.00 horas do mércores 17 de febreiro, modificábanse certas restricións, establecidas en Galicia desde o pasado 27 de xaneiro.

📌 Estas modificacións estenderanse ata as 00.00 horas do 3 de marzo, sen prexuízo da súa posible prórroga.

📌 Prorrógase a limitación de entrada e saída de persoas en Galicia ata o 3 de marzo de 2021 ás 00.00 horas, salvo motivos debidamente xustificados.

📌 MODIFÍCANSE as seguintes restricións:

  • COMERCIO E SERVIZOS PROFESIONAIS. Peche ata as 21.30 horas cun 50% de capacidade máxima.
  • CENTROS COMERCIAIS. Peche ata as 21.30 horas cun 30% de capacidade máxima. Mantense o peche as fins de semana e festivos, excepto comercio esencial.
  • DEPORTE NON FEDERADO. Só ao aire libre.
  • TAXIS. Poderán prestar servizos a persoas conviventes, escolares, sanitarios, pacientes ou traballadores non conviventes. Poderán desprazarse tantas persoas como prazas teña o vehículo.
  • ESTABLECEMENTOS DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE SERVIZO. Para os establecementos de restauración situados en centros loxísticos e en áreas de servizo da Rede de Estradas do Estado en Galicia, vías de alta capacidade e Rede primaria básica de estradas de Galicia, poderán permanecer abertos, incluído en horario nocturno. Obrigatoria a presentación do CAP por parte dos transportistas. A consumición realizarase de forma individual e sentado en mesa.
  • ACTIVIDADE CULTURAL. Reábrense bibliotecas, arquivos, museos, salas de exposicións, cinemas e auditorios cun 30% de capacidade máxima.

📌 MANTENSE o peche temporal para o resto de actividades, nas condicións actuais, así como a mobilidade de persoas entre municipios.

MOVILIDAD. Mantense o peche perimetral de todos os municipios de Galicia. Non se poderá entrar ou saír de cada municipio se non é debidamente xustificado.
MOVILIDAD NOCTURNA (toque de queda). Mantense desde as 22.00 ás 6.00 horas.
REUNIÓNS SOCIAIS. Mantéñense só para conviventes.
HOSTALERÍA. Mantense o peche total. Só poderá ofrecerse servizo a domicilio.