Corentena para países de risco

Prórroga da corentena para persoas procedentes de países de risco.

O Boletín Oficial do Estado publica unha nova prórroga das condicións de corentena á persoas procedentes de determinados países de risco.

Países de risco afectados:

  • As persoas procedentes dos países de risco deberán gardar corentena os 10 días seguintes á súa chegada.
  • Durante a corentena deben permanecer no domicilio ou aloxamento debendo limitar os seus desprazamentos á adquisición de alimentos, produtos farmacéuticos e de primeira necesidade; asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios ou por causas de forza maior ou situación de necesidade.
  • As autoridades sanitarias e forzas de seguridade do Estado poderán realizar en calquera momento as comprobacións oportunas sobre o cumprimento desta corentena.
  • Este período poderá finalizar con anterioridade, se ao sétimo día á persoa realízaselle unha proba diagnóstica de infección aguda con resultado negativo.

Esta nova prórroga fornece efectos desde as 00.00 horas do 22 de marzo, ata as 24.00 horas do 4 de abril de 2021.