Que persoas deberán someterse a corentena á súa chegada a España?

Corentena para viaxeiros procedentes de países de risco.

O BOE do 3 de marzo recollía nunha Orde do Ministerio de Sanidade a través da cal se establecen as condicións de corentena á que deben someterse as persoas procedentes de países de risco durante esta situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Deste xeito, deberán gardar corentena de dez días ou durante a súa estancia en España se esta é de menor prazo, as persoas procedentes de:

 • Brasil,
 • Sudáfrica,
 • Botsuana,
 • Comoras,
 • Ghana,
 • Quenia,
 • Mozambique,
 • Tanzania,
 • Zambia,
 • Zimbabue,
 • Perú e,
 • Colombia.

Esta corentena de dez días pode finalizar antes se, ao sétimo día, a persoa dá negativo nunha proba diagnóstica das aceptadas.

Mentres se atopen en corentena, as persoas só poden abandonar o seu domicilio ou aloxamento para adquirir alimentos, produtos farmacéuticos e de primeira necesidade, para asistir a centros, servizos e establecementos sanitarios ou por causa de forza maior ou situación de necesidade. As autoridades sanitarias poderán contactar coas persoas en corentena para realizar o seu seguimento, así como as forzas e corpos de seguridade do Estado poden realizar as comprobacións oportunas sobre o seu cumprimento.

Establécese tamén nesta Orde a obrigación das axencias de viaxe, operadores de turismo e compañías de transporte de informar destas medidas aos viaxeiros ao comezo do proceso de venda dos billetes con destino a territorio español.

📌 Esta Orde fornecerá efectos desde as 00.00 horas do 8 de marzo de 2021.