A Estación de Mercadorías, un proxecto estratéxico para o futuro do Polígono e de Ourense

A Estación de Mercadorías no Polígono San Cibrao, clave no desenvolvemento do polo empresarial máis importante da provincia de Ourense.

Empresas Polígono San Cibrao aéreas

Actualmente, a Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao traballa activamente en todos os ámbitos pola instalación dunha Estación de Mercadorías Ferroviarias nos terreos da Cidade do Transporte do Polígono San Cibrao.

O Polígono San Cibrao sitúase a 10 km de Ourense, onde, nun radio de só 2 quilómetros, atópase o cinto empresarial da cidade (parque empresarial de Pereiro de Aguiar, e polígonos Barreiros e Seixalbo).

As empresas situadas nestes polígonos moven máis de 3 millóns de toneladas anuais de mercadorías por estrada, equivalentes a uns 120.000 camións.

Como sabemos, o transvasamento de mercadorías da estrada ao ferrocarril é un obxectivo prioritario dos gobernos e da propia UE polo aforro de enerxía e económico, a menor contaminación, a redución de accidentes ou a menor ocupación do territorio, entre outros motivos.

Recepción de mercadorías en Ourense

Na actualidade, a cidade de Ourense e os seus concellos limítrofes teñen tres lugares de movemento de mercadorías por ferrocarril.

A estación Empalme na capital; o Polígono San Cibrao, onde hai unha derivación da liña de Zamora que só utiliza a empresa Coren para o movemento de pensos; e, a estación de Taboadela, onde se manexan os residuos sólidos urbanos que se envían por tren a Sogama e que está a pouco máis de 3 km do Polígono San Cibrao.

O 90% das mercadorías da provincia móvense nos dous últimos enclaves, un dato máis que xustifica a construción dunha única estación na área industrial, que é onde chegan e de onde saen a inmensa maioría das mercadorías.

Pola contra, na estación Empalme de Ourense móvense unicamente o 10% das mercadorías, aínda que ocupa unha superficie de 140.000 m2 en plena trama urbana, no barrio da Ponte.

Co traslado da Estación de Mercadorías ao Polígono, como expón a Asociación de Empresarios, liberaríanse eses 140.000 m2 para uso cidadán nun barrio central da cidade con carencia de servizos comunitarios, ademais de sanearse unha zona hoxe degradada precisamente polo transporte de mercadorías, especialmente cemento.

Imaxe Google Maps da actual Estación Empalme da cidade de Ourense

Anteproyecto

Actualmente, xa existe un anteproxecto para a construción dunha nova estación de mercadorías en San Cibrao, encargado pola propia Asociación de Empresarios e exposto desde a optimización dos recursos xa existentes.

Sitúase nuns terreos que lindan coa cidade de transporte, de 103.560 m2, aos que se engadirían con esta proposta 26.319 m2 máis.

Trátase de conectar dúas vías pasantes e dúas vías mortas a ambos os dous lados dunha plataforma de descarga e conectadas á súa vez á vía que comunica a estación de Taboadela e a terminal de Coren.

A estimación do custo desta nova terminal é de 20,5 millóns de euros.

Proposta Asociación de Empresarios para a Estación de Mercadorías no Polígono San Cibrao

Apoios recibidos á proposta

Con motivo da redacción do anteproxecto de construción da Estación de Mercadorías, desde a Asociación mantívose, desde principios de ano, unha intensa rolda de contactos con todas as administracións públicas co obxectivo de que entendan e compartan a importancia desta infraestrutura para a provincia.

Como resultado destes contactos fóronse sucedendo nas últimas semanas os apoios ao proxecto.

Entre os primeiros apoios atópanse o do concello de San Cibrao das Viñas e da Deputación Provincial de Ourense, quen avalou a relevancia da construción non só para San Cibrao senón tamén para toda a provincia ourensá.

Así mesmo, os presidentes de entidades como a Confederación de Empresarios de Galicia, a Confederación Empresarial de Ourense e as diferentes asociacións empresariais, mostraron o seu apoio e consenso co mesmo.

Os últimos respaldos a esta iniciativa producíronse no Parlamento de Galicia, o Concello de Ourense e, por último, no Congreso dos Deputados.

O Parlamento de Galicia aprobou de forma unánime a proposición non de lei para demandar ao Goberno Central a redacción do anteproxecto.

O pleno do Concello de Ourense, celebrado o venres 7 de maio de 2021, apoiou de forma unánime o proxecto da Estación de Mercadorías no Polígono San Cibrao.

Do mesmo xeito, o luns 10 de maio no Congreso dos Deputados durante a Comisión de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana, aprobábase levar a cabo o anteproxecto de construción, a proposta do Grupo Parlamentario Popular.

Desde a Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao queremos agradecer todos e cada un dos apoios que recibiu un proxecto que consideramos viable, necesario e estratéxico. Desde a asociación e desde cada unha das nosas empresas, seguiremos traballando día a día para lograr este e outros obxectivos que nos expomos para o noso Polígono e para a provincia desde o convencemento de que a suma nos fai máis fortes e mellores.