Novas axudas destinadas a proxectos de enerxías renovables

Axudas para apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento das enerxías renovables.

A Xunta de Galicia publica no DOG unha nova convocatoria de axudas económicas para apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables, mediante a instalación de equipos que utilicen biomasa como combustible e outras instalacións que utilicen como fonte enerxética a geotermia, aerotermia e a solar térmica.

Beneficiarios. Entidades locais, entidades sen ánimo de lucro, empresas e autónomos.

Conceptos subvencionables.

  • Equipamento principal de xeración de enerxía.
  • Accesorios de instalación.
  • Custo do sistema de almacenamento de combustible.
  • Montaxe e conexionado.
  • Sistema de captación do recurso geotérmico.
  • Rede de distribución da enerxía térmica.

Contía da axuda: 80% para entidades locais e sen ánimo de lucro (que non realicen actividade económica) e 50% para empresas.

A contía máxima da axuda será de 250.000 euros. En proxectos de aerotermia e geotermia, a axuda máxima será de 100.000 euros e en solar térmica de 15.00 euros. Máximo por beneficiario de 500.000 euros.

Lugar de presentación de solicitudes: a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, facendo clic aquí, e introducindo o código de procedemento no buscador IN421 G.

Prazo de presentación de solicitudes: desde mañá mércores 26 de maio e durante un mes.

Mais información sobre axudas e subvencións en vigor, na área privada de socios.