Axudas á dixitalización, Industria 4.0

Novas axudas para pemes galegas destinadas a proxectos de dixitalización.

Resolución do 18 de maio de 2021. Código de procedemento IG300C

O DOG publicaba o martes 1 de xuño as novas axudas sobre dixitalización destinadas á Industria 4.0.

A través desta nova resolución, o IGAPE establece as bases reguladoras para a organización de talleres e solicitude de axudas á dixitalización Industria 4.0 para o ano 2021, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19.

O prazo de presentación das solicitudes terminará o día 2 de xullo de 2021 e os trámites realizaranse a través da 👉 sede electrónica do IGAPE.

Obradoiros

Espazos de encontro entre persoas para explorar solucións tecnolóxicas e vías de colaboración.

  • BENEFICIARIOS. Entidades sen ánimo de lucro e centros tecnolóxicos de apoio á innovación.
  • CONCEPTOS SUBVENCIONABLES. Colaboracións externas, IVE/IVE cando sexa un gato para a entidade e gastos de persoal.
  • CONTÍA DA AXUDA. 100% dos gastos ata un máximo de 25.000 euros.
  • PRAZO DE EXECUCIÓN. Ata o 15 de setembro de 2022.

Axudas a Pemes galegas

Posta en marcha de proxectos de dixitalización para a implantación de solucións para o soporte dixital de procesos.

  • MODALIDADES. Proxectos para agrupacións de empresas (preferentes) ou proxectos individuais.
  • GASTO SUBVENCIONABLE. Mínimo de 12.000 euros.
  • BENEFICIARIOS. Pequenas e medianas empresas con centro de traballo en Galicia.
  • CONCEPTOS SUBVENCIONABLES. Investimentos materiais ou inmateriais adquiridos en propiedade, colaboracións externas de carácter tecnolóxico e gastos de subscrición a software.
  • CONTÍA DA AXUDA. 50% dos gastos ata un máximo de 1.800.000 euros por empresa.
  • PRAZO DE EXECUCIÓN. Ata o 15 de novembro de 2022.

💻 Lembra que desde a área privada de socio da web da Asociación, todas as nosas empresas asociadas teñen á súa disposición para consulta e descarga toda a información relativa a axudas que se atopen con prazo de presentación aberto.

Se aínda non estás asociado, asóciate xa mesmo!