En marcha un novo programa de emprego na AEPI San Cibrao

Se estás a buscar emprego, esta é a túa oportunidade de atopalo. Nós axudarémosche.

Atópasche en procura activa de emprego? Se a resposta é SI, esta é a túa oportunidade para atopalo.

A Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao puxemos en marcha un novo Programa Integrado de Emprego de Galicia, dirixido a persoas traballadoras desempregadas.

Unha contorna como o Polígono San Cibrao con máis de 400 empresas, 8.500 traballadores e máis de 612 actividades económicas diferentes, o Polígono San Cibrao é o lugar idóneo para atopar o teu seguinte posto de traballo.

En que consiste? Encamiñar a persoas traballadoras desempregadas nunha procura de emprego efectiva e eficaz.

Que duración ten o programa? Comezou no mes de novembro e finalizará no mesmo mes do ano 2022.

Cal é o obxectivo principal do programa? Inserir ao maior número de persoas desempregadas. A INSERCIÓN LABORAL.

Como se desenvolverá o programa? Realizaranse diversas actividades e formacións especializadas e encamiñadas á consecución do obxectivo de inserción: orientación laboral, acceso exclusivo a ofertas de emprego, prácticas en empresas, realización de formación específica do catálogo de especialidades, formación transversal básica (carretillas, plataformas elevadoras, ponte guindastre, administración, ofimática …).

Os participantes que finalmente entren no programa terán preferencia nas ofertas de emprego xestionadas desde a Asociación de Empresarios.

Como podo participar? 

Envíanos un WhatsApp ao 601 644 918 ou, se o prefires, inscríbete directamente no seguinte formulario:

    De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao con CIF G32008765 y domicilio social sito en C/Ricardo Martín Esperanza, s/n de San Cibrao das Viñas provincia de Orense C.P.:32901, con la finalidad de INFORMACIÓN SOBRE CURSOS DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS DE EMPLEO.

    Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación.

    De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo electrónico multiusos@poligonosancibrao.com y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.