Fin das corentenas e illamentos en casos leves

A partir do 28 de marzo, as corentenas limitaranse a ámbitos vulnerables e casos graves.

A Comisión de Saúde Pública actualiza a Estratexia de Vixilancia e Control fronte á COVID-19.

Esta modificación traerá consigo cambios na vixilancia da enfermidade e illamentos, a partir de hoxe luns 28 de marzo:

  • REALIZACIÓN DE PROBAS DIAGNÓSTICAS, centrarase unicamente en persoas con factores de vulnerabilidade (maiores de 60 anos, inmunodeprimidos e embarazadas) e en ámbitos vulnerables, sanitarios e sociosanitarios e casos considerados graves.
  • CORENTENAS, os casos confirmados leves e asintomáticos non realizarán illamento e os contactos estreitos non realizarán corentena. Recomendarase a utilización de máscara en todos os ámbitos e evitar o contacto con persoas vulnerables.

ℹ️ Información remitida polo Ministerio de Sanidade.

ℹ️ Documento completo Estratexia de vixilancia e control fronte á Covid-19 tras a fase aguda da pandemia.