Xornada sobre a importancia e analítica de datos

Na sesión levada a cabo nas instalacións da Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao falouse sobre o valor de obter e analizar datos para desenvolver estratexias efectivas nas PEMEs

A Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao acolleu unha xornada sobre os datos na contorna empresarial na que expertos no tema explicaron como recompilalos, estudalos e como afectan á toma de decisións empresariais.

Tal e como explicou o presidente da Asociación, José Antonio Rodríguez Araujo:

“A obtención e a análise de datos fiables cobra maior importancia cada día. As decisións no noso ámbito de traballo deben basearse, máis que nunca, na recompilación e verificación de datos que nos permitan desenvolver estratexias efectivas”

Para explicar e detallar as ferramentas que facilitan esta tarefa, así como as axudas públicas dispoñibles para abordar proxectos de analítica de datos, a xornada contou coa participación de David Martínez Alonso, Director Estratéxico de DMA Advisory, e Laureano Pérez Soto, CEO de Datasight Consulting.

Unha das principais conclusións do encontro foi ca análise de todos os datos que xera o labor diario dunha empresa permite adiantarse a todo tipo de situacións, coñecer mellor aos clientes e implementar medidas acordes aos cambios no mercado ou nos hábitos de consumo.