Plan de aforro enerxético e outras medidas económicas

O Consello de Ministros aprobou o plan de aforro enerxético que terá vixencia ata o 1 de novembro de 2023 así como axudas para transportistas e estudantes, entre outros.

Publicouse no BOE o Real-Decreto-Lei 14/2022, do 1 de agosto no que se inclúen diferentes medidas para paliar os efectos da guerra de Ucraína na economía de empresas e particulares.

Tamén inclúe medidas de aforro e eficiencia enerxética, que estarán en vigor ata o 1 de novembro de 2023 e, que se toman para reducir a dependencia enerxética do gas.

Destacamos, a continuación, aquelas medidas máis importantes:

MEDIDAS NO SECTOR DO TRANSPORTE

Establécese un sistema de axudas directas, que se suma ao aprobado no mes marzo, para a concesión de apoio financeiro a empresas e traballadores autónomos.

O importe das axudas establécese a continuación:

 • Mercancías pesado. Camión. MDPE. 1.250 €
 • Mercancías lixeiros. Furgoneta. MDLE. 500 €
 • Autobús. VDE. 950 €
 • Taxis. VT. 300 €
 • Vehículo alugueiro con condutor. VTC. 300 €
 • Ambulancia VSE. 500 €
 • Autobús urbano conforme á clasificación por criterios de utilización do Regulamento Xeral de Vehículos. 950 €

A solicitude deberá presentarse a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, desde o 4 de agosto e ata o 30 de setembro de 2022.

O Real Decreto-Lei regula tamén outros aspectos como que os contratos asinados co transportista efectivo fáganse por escrito e reflictan o prezo, que sempre deberá ser igual ou superior aos custos asumidos.

Este principio tamén se aplicará nos contratos de transporte continuado.

MEDIDAS DE FOMENTO DO AFORRO E A EFICIENCIA ENERXÉTICA

A temperatura do aire nos recintos habitables acondicionados, incluídos no ámbito de aplicación, limitarase aos seguintes valores:

 • A temperatura do aire nos recintos calefactados non será superior a 19 º
 • A temperatura do aire nos recintos refrixerados non será inferior a 27 º
 • As condicións de temperatura anteriores estarán referidas ao mantemento dunha humidade relativa comprendida entre o 30 % e o 70 %

Entrada en vigor en 7 días desde a publicación do Real Decreto-Lei e ata o 1 de novembro de 2023.

Os edificios e locais con acceso desde a rúa, incluídos no ámbito de aplicación, dispoñerán dun sistema de peche de portas adecuado co fin de impedir que estas permanezan abertas permanentemente. Entrada en vigor antes do 30 de setembro.

A iluminación de escaparates deberá manterse apagada desde as 22 horas. Entrada en vigor en 7 días desde a publicación do Real Decreto-Lei e ata o 1 de novembro de 2023.

MEDIDAS NO ÁMBITO DO TRANSPORTE PÚBLICO

Para fomentar o uso do transporte público colectivo aplícanse os seguintes descontos e/ou bonificacións desde o 1 de setembro e ata o 31 de decembro de 2022:

 • Gratuidade para os trens de proximidade, rodalies e media distancia.
 • Bonificación do 50% para os trens AVANT (quedan excluídos os títulos de ida e volta).

A gratuidade e/ou as bonificacións estarán vinculadas a unhas condicións de recorrencia mínima na viaxe.

MEDIDAS EN MATERIA DE BOLSAS E AXUDAS AO ESTUDO

Os estudantes de ensinos postobligatorios que teñan bolsa, recibirán unha contía adicional de 100 euros mensuais os meses de setembro a decembro.

Esa contía complementaria tamén se outorgará para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

Terán dereito á contía complementaria as persoas beneficiarias que teñan 16 anos de idade cumpridos ao 31 de decembro de 2022.

Non será necesario que as persoas beneficiarias das bolsas, axudas e subsidios, que teñan dereito a elas, efectúen ningún trámite adicional.