Axudas para proxectos de eficiencia enerxética

Publicado o Bono Enerxía Peme para proxectos de mellora enerxética.

Publicadas no DOG, as novas axudas para proxectos de mellora enerxética nas empresas do sector servizos.

🖊️Acceso ó boletín.

PROGRAMA BONO ENERXÍA PEME

Beneficiarios.

As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia e cuxa actividade este incluída entre as seguintes seccións do CNAE 2009:

Proxectos subvencionables. BONOS.

  • Asesoramento enerxético: diagnósticos e auditorías enerxéticas
  • Envolvente: elementos de control solar.
  • Iluminación: renovación de equipos de iluminación interior e/o exterior, incluídos rótulos e escaparates, por outros que utilicen tecnoloxía LED.
  • Instalacións eléctricas: renovación de transformadores, sistemas de alimentación ininterrompida, instalación de filtros economizadores…
  • Equipo: renovación de equipos como cafeteiras, lavalouzas, secadoras, lavadoras, ferros, vending, mobles frigoríficos…con cualificación enerxética B ou superior.
  • Climatización: equipos que permitan reducir o consumo de enerxía das instalacións de climatización, ventilación e auga quente sanitaria.
  • Inmótica: sistemas domóticos que permitan xestionar a enerxía e o gasto enerxético máis eficiente.

Contías.

A subvención será do 80% do custo elegible da actuación. Con carácter xeral, establécese unha axuda máxima por solicitude de 6.000 €, nos que non computará a axuda asociada ao bono de asesoramento enerxético.

Presentación de solicitudes. Sede electrónica da Xunta de Galicia. Código de procedemento IN417Z.

Plazo de presentación, dende o 25 de xaneiro ata o 29 de xuño de 2023.