Salario mínimo interprofesional

O BOE publica o Real Decreto 99/2023, do 14 de febreiro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para &hellip; <a href="https://www.poligonosancibrao.com/gl/2023/02/salario-minimo-interprofesional/">Continúa</a>

O BOE publica o Real Decreto 99/2023, do 14 de febreiro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2023.

Desta forma, o salario mínimo que deberá percibir un traballador de calquera actividade na agricultura, industria e servizos, sen distinción de sexo nin idade, será de 1.080 euros mensuais.

O Real Decreto establece tamén que, os traballadores eventuais e temporeros, cuxos servizos a unha mesma empresa non excedan de 120 días, percibirán xunto ao salario mínimo, a parte proporcional da retribución dos domingos e festivos e das dúas gratificacións extraordinarias, sen que a contía do salario poida resultar inferior a 51,15 € por xornada legal na actividade.

Desta forma, o incremento do salario mínimo non afectará á estrutura nin á contía dos salarios profesionais que viñesen percibindo os traballadores, cando tales salarios no seu conxunto e cómputo anual fosen superiores ao devandito salario mínimo.

No seu cómputo anual, o salario mínimo non poderá considerarse unha contía anual inferior a 15.120 €.

A nova normativa entrará en vigor mañá xoves 16 de febreiro de 2023 e fornecerá efectos durante o período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2023.

En consecuencia, o abono do salario mínimo farase efectivo desde o día 1 de xaneiro de 2023.