Impulsa a produtividade da túa empresa e reduce custos! Descobre as novas axudas á redución da xornada laboral

Impulsa a produtividade da túa empresa e reduce custos! Descobre as novas axudas á redución da xornada laboral

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo publicou unha convocatoria de axudas dirixidas ao impulso da mellora da produtividade en pequenas e medianas empresas industriais a través de proxectos piloto de redución da xornada laboral.

Queres saber máis? Segue lendo.

Esta axuda está destinada ás sociedades que terán consideración de pequenas e medianas empresas, con personalidade xurídica propia legalmente constituída en España e debidamente rexistradas no rexistro correspondente, que non formen parte do sector público e que desenvolvan unha actividade industrial.

A redución da xornada laboral é un dos principais obxectivos desta axuda.

A porcentaxe mínima do persoal afectado varía segundo o tamaño da empresa ou centro de traballo.
Para empresas ou centros de traballo de ata 20 persoas traballadoras, requírese que polo menos o 30 % das persoas traballadoras véxanse afectadas pola redución da xornada.

Para empresas ou centros de traballo de entre 21 e 249 persoas traballadoras, a porcentaxe mínima é do 25 %.

Os gastos subvencionables inclúen os custos salariais do persoal afectado pola redución da xornada laboral, os gastos de contratación dos servizos de formación relativos á optimización do tempo de traballo dos traballadores afectados á implementación do proxecto piloto, os gastos de contratación de servizos externos de asesoramento para o deseño ou redeseño de procesos e o gasto derivado do informe realizado por un auditor.

O importe da axuda varía segundo o número de persoas traballadoras afectadas e os gastos subvencionables.
Para empresas de ata 10 persoas, a axuda cobre o 90 % do gasto durante de persoal soportado pola empresa como consecuencia da redución da xornada o primeiro ano. Para empresas de entre 11 e 52 persoas, a porcentaxe de axuda é do 80 %, e para empresas de entre 53 e 249 persoas, a axuda cobre o 75 % do gasto de persoal. Por custos de formación, a axuda cobre ata o 100 % do gasto debidamente xustificado. Por custos de colaboracións externas e persoal interno, a axuda cobre ata o 80 % do gasto debidamente xustificado. Por gastos de informe de auditor, a axuda cobre ata o 100 % do gasto debidamente xustificado.

É importante ter en conta que as solicitudes e o resto de comunicacións e demais documentación esixible relativa aos proxectos piloto, serán remitidas electronicamente a través do rexistro electrónico accesible desde a sede electrónica da Fundación EOI, FSP.

O prazo de presentación de solicitudes é dun mes desde o 13 de abril de 2023.

Se estás interesado en solicitar unha subvención para reducir a xornada laboral da túa empresa, asegúrache de revisar as bases reguladoras da subvención e de presentar a túa solicitude dentro do prazo establecido.

Lembra que hai moitas subvencións dispoñibles para as empresas, e que é importante revisar os requisitos de cada unha antes de presentar a solicitude.