Axudas e subvencións para a conciliación de autónomos en Galicia

Descobre as novas axudas para a conciliación dos traballadores autónomos en Galicia.

mesa de trabajo de oficina

Es autónomo en Galicia e buscas información sobre as axudas e subvencións dispoñibles para a conciliación? Estás no lugar adecuado!

Neste artigo, proporcionarémosche todos os detalles sobre as últimas medidas establecidas en Galicia para apoiar a conciliación dos traballadores autónomos.

Coñece os beneficios, os requisitos e como solicitar estas axudas que che permitirán equilibrar a túa vida persoal e profesional de maneira efectiva.

Axudas para a conciliación de traballadores autónomos en Galicia

Recentemente, publicouse no Diario Oficial de Galicia (DOG) a Orde que regula as axudas para a conciliación dos traballadores autónomos.

Esta iniciativa ten como obxectivo facilitar a contratación de servizos de coidado de menores, maiores ou persoas con discapacidade, permitindo aos autónomos xestionar as súas responsabilidades familiares e laborais.

Beneficiarios

Os beneficiarios destas axudas son os autónomos dados de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar como persoas traballadoras por conta propia, así como as persoas mutualistas.

Tamén poden acceder a estas axudas as persoas membros de sociedades mercantís, laborais e civís, e comunidades de bens, sempre que cumpran os requisitos contemplados no artigo 6 da orde.

Accións subvencionables

Existen tres tipos de axudas compatibles entre si:

Bono autónomo Concilia I

Esta axuda está destinada á contratación realizada polo autónomo despois dunha baixa por maternidade, paternidade, adopción ou acollemento.

500 euros por mes completo, cun importe máximo de 6.000 euros.

As contratacións deben ter unha duración mínima de 6 meses e realizarse entre o 1/10/2022 e o 29/9/2023.

Bono autónomo Concilia II

Esta axuda está orientada á contratación para o coidado de menores e/o maiores ou dependentes.

500 euros por mes completo, cun importe máximo de 6.000 euros.

As contratacións deben ter unha duración mínima de 6 meses e realizarse entre o 1 de outubro de 2022 e o 30 de setembro de 2023.

Bono autónomo Concilia III

Esta axuda cobre o 75% do custo do centro ou do servizo de coidado de menores, maiores ou persoas con discapacidade.

Ata un máximo de 3.000 euros.

O período subvencionable é do 1 de outubro de 2022 ao 29 de setembro de 2023.

Prazo e presentación de solicitudes

Para acceder a estas axudas, débese realizar a solicitude de forma telemática a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, utilizando o código de procedemento TR341R.

O prazo para presentar as solicitudes destas axudas esténdese desde o 23 de maio ata o 29 de setembro de 2023.

As axudas e subvencións para a conciliación dos traballadores autónomos en Galicia son unha mostra clara de como se promove o equilibrio entre a vida laboral e persoal.

A conciliación é fundamental para manter un adecuado benestar e rendemento no teu negocio. Aproveita esta oportunidade e solicita estas axudas hoxe mesmo!