Cursos de formación en Soldadura e Fontanería: o teu camiño cara ao emprego

Cursos de formación dirixidos a desempregados, a túa oportunidade de adquirir habilidades en soldadura e fontanería.

cursos de formación aepi san cibrao

Se estás a buscar unha oportunidade para mellorar as túas habilidades e aumentar as túas posibilidades de emprego, chegaches ao lugar correcto! Na Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao, estamos comprometidos co teu éxito e por iso anunciamos os nosos próximos cursos de formación en Soldadura Oxigás e Mig Mag e Operacións de Fontanería e Calefacción – Climatización Doméstica.

Estes cursos contan ademais con bolsas para desempregados que poden axudarche a superar calquera barreira; xa sexa que utilices o transporte público ou teñas un vehículo propio, se tes algunha discapacidade, coidas de fillos menores de 12 anos ou es vítima de violencia de xénero.

Aquí dámosche todos os detalles que necesitas saber:

Soldadura Oxigás e Mig Mag

Destinatarios: Desempregados rexistrados na oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia.

Duración: 678 horas.

Datas: 15 de novembro de 2023 ao 10 de xuño de 2024.

Horario: 9:00 – 14:00 horas.

Lugar: Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao.

Requisitos: Título de Graduado en E.S.Ou. ou Título de 2º de BUP ou Título de certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia.

Prácticas: Terás a oportunidade de realizar prácticas en empresas, brindándoche unha experiencia real no mundo laboral.

Módulos Formativos:

FCOXXX26. Básico de prevención de riscos laborais.

MF0098. Soldadura e proxección térmica por oxigás.

MF0101. Soldadura con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible.

FCOO03. Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero.

FCOXXX24. Formación para a igualdade.

Formación práctica en aula taller de soldadura, equipada con maquinaria e ferramentas.

Operacións de Fontanería e Calefacción – Climatización Doméstica

Destinatarios: Desempregados rexistrados na oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia.

Duración: 558 horas.

Datas: 16 de novembro de 2023 ao 18 de abril de 2024.

Horario: 8:50 – 13:50 horas.

Lugar: Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao.

Prácticas: Do mesmo xeito que no curso de soldadura, terás a oportunidade de realizar prácticas en empresas, o que che proporcionará unha valiosa experiencia práctica.

Módulos formativos:

FCOXXX26. Básico de prevención de riscos laborais.

MF1154. Instalación de tubaxes.

MF1155. Instalación e mantemento de sanitarios e elementos de climatización.

FCOO03. Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero.

FCOXXX24. Formación para a igualdade.

Formación práctica en aula taller de fontanería, equipada con maquinaria e ferramentas.

Na Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao, queremos brindarche as ferramentas necesarias para impulsar a túa carreira e a túa vida laboral.

Non perdas esta oportunidade de investir no teu futuro profesional!

Para obter máis información ou preinscribirte, @contáctar hoxe mesmo!

INSCRÍBECHE DESDE AQUÍ MESMO👇


    De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao con CIF G32008765 y domicilio social sito en C/Ricardo Martín Esperanza, s/n de San Cibrao das Viñas provincia de Orense C.P.:32901, con la finalidad de INFORMACIÓN SOBRE CURSOS DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS DE EMPLEO.

    Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación.

    De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo electrónico multiusos@poligonosancibrao.com y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.