Luz verde da Xunta Directiva ao comezo das obras do aparcadoiro de camións

A Xunta Directiva da Asociación de Empresarios do Polígono San Cibrao aproba o inicio das obras do aparcamento de camións, que se construirán con perspectiva de xénero e finalizarán no outono deste ano.

A Xunta Directiva da Asociación de Empresarios do Polígono San Cibrao celebrou unha reunión na tarde de onte na que se sacaron adiante asuntos de gran relevancia. Na sesión, aprobouse facultar ao presidente da entidade, José Antonio Rodríguez Araujo, para a firma do contrato coa empresa construtora do aparcamento de camións.

As obras comezarán de forma inminente e espérase que finalicen no outono de leste mesmo ano.

Compromiso coa perspectiva de xénero

A área de estacionamento construirase cunha perspectiva de xénero e co obxectivo de incrementar a seguridade das mulleres que se dedican profesionalmente ao transporte.

Por isto, a Xunta Directiva aprobou a elaboración dun estudo específico sobre este tema mellorando a seguridade e, fomentando unha maior inclusión e diversidade no sector do transporte.

Características do aparcamento de camións

O aparcamento de camións situarase nunha parcela de 11.000 metros cadrados e as súas instalacións contarán con 59 prazas e dous inmobles separados para homes e mulleres, equipados con vestiarios e zonas de descanso, haberá tamén controis de acceso e videovixilancia.

Medidas de seguridade melloradas

Nun novo informe técnico para a eliminación de puntos negros, decidiuse aumentar o número de cámaras de vixilancia, a iluminación e a altura do valo perimetral.

Estas melloras están deseñadas para maximizar a seguridade dos accesos, que contarán cun dobre valo de entrada e sistemas de teclados manuais para os accesos peonís.

Convenio e financiamento do aparcamento de camións

O proxecto do aparcamento de camións executarase tras a firma dun convenio a tres bandas coa Deputación de Ourense e a Xunta de Galicia.

O investimento total ascende a medio millón de euros. Para cumprir co prazo de execución deste ano, a Asociación de Empresarios axilizou os trámites necesarios para a adquisición dos terreos.

Beneficios para a rexión

O aparcamento de camións, estratexicamente situado na Cidade do Transporte, beneficiará aos parques empresariais da contorna, desde o Polígono de Barreiros ata a área empresarial de Pereiro de Aguiar.

As instalacións aspiran a lograr a categoría de Calidade Oro, a segunda máis importante segundo os estándares da Unión Europea para aparcamentos seguros para camións.