2
Xuñ

Reunión de Xunta Directiva

Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao

Reunión de Xunta Directiva da Asociación de Empresarios para realizar un seguimento periódico dos proxectos do Polígono San Cibrao.

7
Mai

Encontro virtual con alumnos e alumnas dos colexios da provincia ourensá, para dar a coñecer o noso tecido empresarial.