XORNADA TÉCNICA. Novidades no ámbito laboral e mercantil

19
Nov

Hora de inicio: 12:00

Hora de fin: 14:00

Telemática

XESTIONANDO A CRISE: Medidas mercantís e laborais.

MERCANTIL

  • En que pode axudar ao meu negocio un Concurso de Acredores.
  • Cando hai obrigación legal de pedir o Concurso de Acredores. Consecuencias de non facelo en prazo.
  • Ferramentas para xestionar a insolvencia, propia ou allea, ou mellorar a nosa estrutura de financiamento.
  • Novidades lexislativas en materia concursal e societaria.

Marta López López. Abogada. Socia responsable dpto. mercantil y concursal de ADV GRUPO

LABORAL

  • Análise da inseguridade laboral no contexto actual.
  • ERTES. Instrumentos legais no ámbito laboral para facer fronte á crise derivada da pandemia.
  • Prórroga dos ERTES, despedir, cando podo? Medidas alternativas.
  • Últimas novidades en Dereito Laboral.

José Antonio Menéndez Fernández-Kelly. Avogado. Asociado responsable dpto. laboral de ADV GRUPO.

Inscricións facendo clic 👉 aquí.