ARP ENGLISH

Ofrece clases de inglés adaptadas a diferentes industrias con profesores nativos a prezos competitivos.


OCA HOTEIS ESPAÑA E PORTUGAL

Desconto do 10% nas tarifas de hoteis da cadea OCA de España e Portugal.


ABANCA

Ofrecer condicións vantaxosas para as nosas empresas asociadas.


GLOVAL

Descontos para os nosos asociados nos servizos ofrecidos pola firma Gloval, compañía dedicada desde hai máis de 34 anos a prestar servizos integrais de tasación, valoración, enxeñería e consultoría inmobiliaria.


CENTRO MÉDICO CENDISA

Tarifas especiais en probas diagnósticas de COVID-19 para todas as nosas empresas asociadas.

Seguimento personalizado e análise de probas.


CLÍNICA CASIANO

Tarifas especiais en probas diagnósticas de COVID-19 para todas as nosas empresas asociadas.

Seguimento personalizado e análise de probas.


ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL E INTERTERRITORIAL DE AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS

APE GALICIA

Departamento de asesoramento, tanto para o ámbito xurídico como para calquera outro tipo de servizo técnico.


LETRADO JUAN JOSÉ PÉREZ BARREIRO

Asesoramento xurídico ás empresas asociadas en relación aos seus contratos bancarios, mediante o estudo e análise dos contratos que poidan resultar abusivos, nulos, anulables ou nos que se aprecie que a entidade bancaria haxa incorrido nalgún tipo de responsabilidade (legal ou contractual) susceptible de ser indemnizable.


COLEGIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE

As nosas empresas poderán beneficiarse de descontos especiais en cursos e xornadas de formación técnicas impartidas desde o propio colexio, así como a disposición dunha bolsa de emprego para a procura de persoal técnico cualificado.


DESPACHO GARRIGUES

A través deste convenio todas as nosas empresas asociadas terán acceso a unha consulta gratuíta de asesoramento legal.


BANCO SABADELLGALLEGO

A través deste convenio a entidade bancaria pon ao dispor dos empresarios e traballadores do Polígono San Cibrao, condicións financeiras vantaxosas.


SOLRED

A través da Confederación Empresarial de Ourense, todos os nosos membros asociados terán descontos directos en prezo do combustible ao encher nas estacións de servizo SOLRED para os asociados titulares de Tarxeta Solred.


CODISOIL

Codisoil ofrece ás empresas asociadas descontos especiais nas tarifas de gasóleo para calefacción.


EXCLUSIVAS VILA

Descontos especiais ao dispor das empresas asociadas en instalacións de seguridade, incendio, sinalización e enxeñería.


INGADE

Descontos especiais en todos os servizos ofrecidos por Ingade, consultoría de empresa.


FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO

Convenio de cooperación educativa cuxo obxectivo é facilitar a preparación para o exercicio profesional do alumnado nas áreas operativas das empresas e a súa incorporación futura ao traballo dentro da sociedade.


CRUZ ROJA – INCORPORA LA CAIXA

Obxectivo favorecer unha maior incorporación das persoas con risco de exclusión ao mundo laboral e promover a responsabilidade social das empresas que forman parte da Asociación.