Servizo de televixilancia

71 cámaras de seguridade.

24 horas.

365 días do ano.

En caso de accidente ou incidente, a visualización de imaxes é realizada polas forzas e corpos de seguridade.


Servizo de vixilancia

Servizo de seguridade privada.

Vixilancia 7 días á semana.


Bombeiros

24 horas.

365 días ó ano.

En caso de accidente ou incendio, contactar directamente co servizo de emerxencias 112.

📞 687 827 033


Hixienización

Control de pragas nas zonas comúns do Polígono San Cibrao.

Loita integral contra pragas de roedores nas zonas comúns do Polígono San Cibrao.

Colocación de puntos de cebo para desinfección.

Realización de controis periódicos por parte da empresa especializada.

Tratamento preventivo de desratización.


Reserva de instalacións

Salas de reunions.

Salón de actos con capacidade para 150 persoas.

Aulas de formación e sala de informática equipada con ordenadores e impresora.

Taller de formación en soldadura e maquinaria industrial.

Equipos audiovisuais.

Despachos privados para reunións e entrevistas.


Humanización

Brigada de mantemento para a limpeza dos viais e espazos comúns do polígono.

Rehabilitación das zonas verdes.

Plantación de árboles no recinto industrial.

Construcción dun descanso para peregrinos.

Construción do primeiro corredor verde nunha área industrial.

Instalación de mobiliario biosaudable.


Cartelería

Instalación de cartelería indicativa de las empresas asociadas en las calles del Polígono San Cibrao.

Os visitantes da zona industrial poderán acceder de forma máis rápida e eficaz ás instalacións coa localización de carteis informativos no inicio de cada rúa.

Colocación de carteis identificativos como membros da Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao nas instalacións das nosas empresas asociadas, permitindo un maior control e seguridade do asociado.


Plano cartográfico

Información detallada, en plano de cartográfico, das nosas empresas asociadas e os seus contactos.


Xestións administrativas

Asesoramento especializado sobre empresas e o Polígono San Cibrao.

Intermediación coas administracións para a reparación e o mantemento de bens e servizos de uso público.

Impulso de actividades comúns en beneficio do empresariado.

📞 988 383 756

📧 multiusos@poligonosancibrao.com


Formación

Formación especializada e equipada en soldadura e fontanería.

Plan de formación preventiva.

Centro homologado pola Xunta de Galicia para a impartición de formación para desempregados.

Organización de accións formativas dirixidas a empresarios, directivos e traballadores da nosa zona industrial.

Accede aquí ós cursos de formación actuais.


Promoción

Organización de encontros empresariais e entrevistas sectoriais.

Publicidade do noso amplo directorio empresarial de San Cibrao.

Organización anual da Asemblea Xeral, con posterior encontro de confraternización empresarial.

Organización de visitas ao Polígono San Cibrao e empresas asociadas de diferentes colectivos.


Páxina Web

Directorio empresarial dixitalizado.

Envío de información a través de correo electrónico.

Información actualizada sobre os servizos e noticias da zona industrial.

Zona privada de socios con publicación de: prensa diaria, concursos públicos, axudas e subvencións, información de interese empresarial…

Envío de información de novas empresas de alta a todos os membros da Asociación.


Redes Sociais

Facebook. Twitter. Linkedin. Instagram. You Tube. WhatsApp. Skype

Difusión de todos os nosos servizos e noticias de interese.

Difusión de actividades relacionadas coas nosas empresas asociadas.


Convenios de colaboración

Firma de convenios con diferentes empresas e entidades co obxectivo de ofrecer aos nosos socios importantes vantaxes na adquisición de produtos ou servizos.


Emprego

Axencia de colocación. Intermediación laboral.

Base de datos de perfís profesionais diversos.

Orientación laboral e procura de emprego.

Procura dos perfís profesionais que mellor se adapten ás necesidades das empresas asociadas.

Acceso as nosas ofertas de emprego.


Gabinetes especializados

Prevención de riscos laborais.

Comercio internacional.

Medio ambiente.

Comunicación.

📞 988 383 756

📧 multiusos@poligonosancibrao.com


Carsharing

Servizo de mobilidade sostible no Polígono San Cibrao.

Un vehículo Mobify atópase dispoñible no Edificio Multiusos da Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao para facilitar os traslados de empresarios e traballadores da zona empresarial.

A reserva poderá realizarse a través dun sinxelo trámite na aplicación Mobify.