Xornada sobre Ciberseguridade e Seguridade viaria empresarial

Únete á xornada sobre ciberseguridade e seguridade viaria no Polígono San Cibrao o 25 de xuño. Expertos da Garda Civil compartirán estratexias e mellores prácticas para protexer a información e os sistemas, e reducir os riscos de accidentes laborais de tráfico.