Plan Galicia Emprega

Axudas para favorecer a contratación de desempregados na empresa ordinaria, especialmente, daquelas persoas con dificultades de inserción laboral.

Programa Bono Autónomos

Convocado o programa bono autónomos destinado a apoiar a competitividade do noso tecido empresarial.