Costura

Fecha:
29/04/2021
Posto:
costureira/o
Experiencia:
requírese experiencia previa con máquinas industriais de costura
Coñecementos:
requírense coñecementos previos con maquinaria industrial de confección
Lugar:
Polígono San Cibrao

Envía tu currículo

INFORMÁTICA

Fecha:
21/04/2021
Posto:
informático de desenvolvemento de sistemas
Experiencia:
requírese experiencia previa na materia
:
Lugar:
Lalín

Envía tu currículo

Repartidor

Fecha:
20/04/2021
Posto:
repartidor
Experiencia:
requírese experiencia previa como repartidor
Carné de conducir:
B
Lugar:
Polígono San Cibrao

Envía tu currículo

Técnico electricista

Fecha:
05/04/2021
Posto:
técnico electricista
Idade:
25-45 anos
Formación:
formación Técnica en Electricidade, Electrónica e Telecomunicacións
Experiencia:
requírese experiencia en postos desempeñados en empresas de instalacións eléctricas, electrónicas, telecomunicacións e climatización
Lugar:
Polígono San Cibrao

Envía tu currículo

RESPONSABLE DE INFORMÁTICA, SISTEMAS E REDES TIC

Fecha:
16/03/2021
Posto:
responsable de informática
Actividades do posto:
responsable do Desenvolvemento Dixital para a mellora en eficiencia dos procesos de toda a organización; responsable de telecomunicacións, equipos, almacenamento e seguridade; xestión e desenvolvemento de ERP / outro software; xestión e automatización de BBDD, análises; xestión e desenvolvemento de plataformas E- Commerce da empresa; desenvolvemento de integracións a través de Webservices, APIs e similares
Formación:
estudos técnicos en informática e/ou telecomunicacións
Experiencia:
5 anos en cargos con funcións similares
Idade:
entre 30 e 50 anos
Idiomas:
valorarase nivel alto de inglés
Coñecementos:
valoraranse coñecementos de integración de EDI e similares; coñecementos de linguaxes e contornas de programación; dominio de diferentes sistemas de Bases de Datos
Outros datos:
dispoñibilidade para viaxar
Lugar:
Polígono San Cibrao

Envía tu currículo