O Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas é un centro de actividade económica e empresarial situado na Comunidade Autónoma de Galicia.

Recibe o seu nome da localidade que o acolle, municipio situado a uns 6 quilómetros da cidade de Ourense, importante punto de tráfico comercial coñecido como tal xa na época romana.

E é que o Polígono de San Cibrao das Viñas enmárcase nesa gran Eurorrexión Galicia – norte de Portugal, onde Ourense constituíuse como ponte tanto entre a cornixa cantábrica e Portugal, como entre a costa atlántica galaico-portuguesa, coa súa importante rede de portos, e a España interior.

Pola súa privilexiada posición xeográfica, o Polígono de San Cibrao constitúe unha excelente localización para exercer de centro de distribución para todo o noroeste peninsular, á vez que a súa proximidade ás máis importantes cidades costeiras permite ás empresas instaladas nesta provincia dispoñer dunhas fluídas vías de comunicación que facilitan as exportacións e importacións transatlánticas e comunitarias, tanto por vía marítima como terrestre ou aérea, coas excelentes redes de autovías e a proximidade aos principais portos e aeroportos galegos e portugueses.