Benvidos á sección de naves e parcelas en venda e alugueiro do Polígono San Cibrao!

Nesta páxina poderás atopar as opcións dispoñibles para establecer o teu negocio no noso polígono empresarial, situado nunha localización estratéxica en Ourense.

Dispoñemos de naves industriais e espazos comerciais para todo tipo de negocios. Ademais, se o que estás a buscar non se axusta ao ofertado a continuación, non te preocupes, estamos aquí para axudarche. Consúltanos e asesorarémosche sobre a futura AMPLIACIÓN DO POLÍGONO SAN CIBRAO.

O noso obxectivo é ofrecerche a mellor solución adaptada ás túas necesidades empresariais e axudarche a impulsar o teu negocio nunha contorna dinámica e en constante evolución.

Descobre todas as opcións que temos para ti!

Calle 1, Ricardo Martín Esperanza

PARCELA EN VENDA

3.000 m2

☎ 988 221 200 (Miguel Rodríguez)

OFICINAS EN ALUGUER

Entre 100 e 130 m2

☎ 609 831 840 (Paco)

Conexión a subministracións básicas e baños

PARCELA EN VENDA

2.500 m2

☎ 988 252 888 (Inmobiliaria Corbaes)

NAVE EN ALUGUER

☎ 988 221 302 (Inmobiliaria Celso)

☎ 618 170 607 (Inmobiliaria Celso)

Subministracións básicas


Calle 3

NAVE EN ALUGUER

4.000 m2 de parcela

Nave de aprox. 1.000 m2

Nave de aprox. 900 m2

☎ 639 656 873 (Alfonso Juanes)

Subministracións básicas


Calle 4

NAVES EN VENDA

1.900 m2 8.750 m2 de parcela

☎ 683 663 693 (Pablo González)

Subministracións básicas, vestiarios, baños e oficinas

PARCELAS EN VENDA

9.000 m2

☎ 639 656 873 (Alfonso Juanes)

NAVE EN ALUGUER

☎ 988 221 302 (Inmobiliaria Celso)

☎ 618 170 607 (Inmobiliaria Celso)

Subministracións básicas

Calle 4 prolongación

NAVES EN VENDA

300 m2

☎ 988 273 138 (Hermesinda Ríos y Eva Domínguez)

☎ 610 201 090 (Hermesinda Ríos y Eva Domínguez)

☎ 610 200 844 (Hermesinda Ríos y Eva Domínguez)

Subministracións básicas, baños e oficinas


Calle 6

NAVE EN ALUGUER

700 m2 de nave e 600 m2 de oficinas

☎ 988 221 302 (Inmobiliaria Celso)

☎ 618 170 607 (Inmobiliaria Celso)


Calle 7

NAVE EN ALUGUER

2.800 m2 de nave e 3.000 m2 de parcela

☎ 609 860 994 (José Luis)

Suministracións básicas, oficinas e almacén.

NAVE EN ALUGUER

3.623 m2

☎ 667 544 571 (Cesáreo)

Subministracións básicas

PARCELA EN VENDA

5.500 m2

☎ 630 855 385 (Manuel Rodríguez)


Calle 8

NAVE EN ALUGUER

1.000 m2

☎ 988 221 302 (Inmobiliaria Celso)

☎ 618 170 607 (Inmobiliaria Celso)

Subministracións básicas, vestiarios, baños e oficinas

NAVE EN ALUGUER

2.400 m2

☎ 988 221 302 (Inmobiliaria Celso)

☎ 618 170 607 (Inmobiliaria Celso)


Calle 9

NAVE EN ALUGUER

1.200 m2 máis 1.750 m2 de parcela

☎ 988 221 302 (Inmobiliaria Celso)

☎ 618 170 607 (Inmobiliaria Celso)


Calle 12

PARCELA EN VENDA

3.700 m2

☎ 988 252 888 (Inmobiliaria Corbaes)

PARCELAS EN VENDA

5.021 m2 / 4.276 m2

☎ 988 391 375 (Enrique)


Calle 13

PARCELA EN VENDA

700 m2

☎ 606 164 839 (Enrique)

☎ 988 221 302 (Inmobiliaria Celso)

☎ 618 170 607 (Inmobiliaria Celso)


Calle 14

NAVE EN VENDA

818 m2

☎ 673 448 277 (Armando)


Calle 15

PARCELA EN VENDA

2.400 m2

☎ 616 429 190 (Carlos González)

NAVE EN ALUGUER

556 m2

☎ 676 997 467 (Manuel Carballo)

Subministracións básicas

NAVE EN ALUGUER

600 m2

☎ 606 727 358

Subministracións básicas, baños e oficina.


Calle 16

NAVE EN ALUGUER E VENDA

1.000 m2 400 m2 de patio exterior

☎ 988 221 302 (Inmobiliaria Celso)

☎ 618 170 607 (Inmobiliaria Celso)

Subministracións básicas

PARCELA EN VENDA

1.600 m2

☎ 988 384 513 (J.A. Blanco, oficina técnica)

NAVE EN ALUGUER

558 m2

☎ 988 221 302 (Inmobiliaria Celso)

☎ 618 170 607 (Inmobiliaria Celso)

Subministracións básicas


Parque Tecnolóxico de Galicia

PARCELAS EN VENDA, ALUGUER OU CESIÓN DE CHAN

Diferentes tamaños

☎ 988 368 100 (Javier Taibo)


Cobre o seguinte formulario para dar de alta o teu inmoble ou parcela na nosa web:
    De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao con CIF G32008765 y domicilio social sito en C/Ricardo Martín Esperanza, s/n de San Cibrao das Viñas provincia de Orense C.P.:32901, con la finalidad de COMERCIO ELECTRÓNICO, GESTIÓN DE CLIENTES, CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA, OTRAS FINALIDADES.

    Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación.

    De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo electrónico multiusos@poligonosancibrao.com y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.