Programa Bono Autónomos

Convocado o programa bono autónomos destinado a apoiar a competitividade do noso tecido empresarial.

👉 Orde

O DOG publica unha nova convocatoria do Programa Bono para persoas autónomas, para a mellora da competitividade da actividade empresarial ou profesional.

Beneficiarios: autónomos, sociedades e comunidades de bens con domicilio en Galicia. Quedan excluídos os beneficiarios das anteriores convocatorias. (Condicións no artigo 6 da 👉Orde).

Lugar de presentación de solicitudes: a través da 👉 sede electrónica da Xunta de Galicia e, introducindo o código de procedemento TR341 Q.

Prazo de presentación de solicitudes: desde o 13 de xullo ao 13 de agosto de 2021.

Liñas de actuación

LIÑA 1. Mellora da competitividade a través dos seguintes servizos:

 • Investigación de mercado.
 • Plan de márketing.
 • Plan de comunicación.
 • Plan estratéxico.
 • Plan de crecemento: constitución da sociedade.
 • Plan de reorientación.
 • Plan de transformación dixital.
 • Plan de refinanciamento.

LIÑA 2. Mellora da competitividade a través dos seguintes investimentos:

 • Compra de maquinaria.
 • Compra de útiles e ferramentas.
 • Reforma do local ou negocio.
 • Equipos informáticos.
 • Rótulos.
 • Aplicacións informáticas e páxinas web.
 • Creación do logotipo do negocio.
 • Mobiliario.

Poderán solicitarse ambas as axudas e, neste caso, entenderase en primeiro lugar a liña 1 e despois a liña 2, co límite de 3.000 euros polo conxunto das actividades.

Gasto subvencionable: 80% da actividade subvencionable cun límite máximo de 3.000 euros de axuda polo conxunto das actividades subvencionables.