Ayudas para actividades non agrícolas

Axudas destinadas á compra de maquinaria e equipamento para empresas que desenvolvan actividades non agrícolas.

RESOLUCIÓN publicada ou 30 de xaneiro de 2023 no DOG, mediante a cal se subvencionan proxectos de investimento en actividades non agrícolas.

Estas novas axudas están orientadas á ampliación e/o modernización de empresas mediante a adquisición de maquinaria e equipamento destinado a actividades non agrícolas.

Beneficiarios.

  • Microempresas e pequenas empresas situadas en zonas rurais.
  • Persoas físicas que residan en zona rural suxeitas ao réxime especial de traballadores por conta propia ou autónomos con anterioridade ao 1 de setembro de 2022.
  • Titulares dunha explotación agraria.

Proxectos subvencionables.

  • Adquisición de bens de equipo.
  • Posta en marcha de novas actividades empresariais non agrícolas en aldeas modelo

Axuda do 45% dos gastos subvencionables.

Presentación de solicitudes a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, introducindo o código de procedemento MR708A.

Prazo de presentación de solicitudes, un mes desde o 31 de xaneiro de 2023.

Máis información

📧 infoagader@xunta.gal

☎️ 981 547 369

☎️ 981 542 690

☎️ 981 547 382