Impulsa o teu emprendemento en Galicia, descobre as axudas dispoñibles

Axudas ao emprendemento en Galicia. Impulsa o teu negocio hoxe mesmo.

Mujer trabajadora

Se es un emprendedor con sede en Galicia, estás de parabén. Existen diversas axudas deseñadas para apoiar o emprendemento e potenciar o crecemento da túa empresa.

Neste artigo, presentarémosche dúas oportunidades dispoñibles desde este mes e como podes aproveitalas ao máximo.

Unha oportunidade para crecer

As axudas ao emprendemento están destinadas a autónomos, pequenas e medianas empresas, sociedades cooperativas e laborais, empresas de inserción e Centros Especiais de Emprego con domicilio en Galicia.

Estas axudas están deseñadas para aqueles que iniciaron a súa actividade entre o 1 de xaneiro de 2021 e a data de presentación da solicitude de axuda.

Conceptos subvencionables: inviste no teu proxecto empresarial

Os investimentos en propiedade realizadas e pagas entre o 5 de novembro de 2022 e a data de solicitude da axuda son elixibles para a subvención.

Estes investimentos inclúen equipamento informático, activos intanxibles, bens de equipo e mobiliario, reforma e rehabilitación de instalacións do local de negocio, así como activos pertencentes a un establecemento ou bens de equipo de segunda man.

Contías: aproveita o impulso financeiro

As contías das axudas ao emprendemento varían segundo o monto do investimento.

Podes recibir unha porcentaxe do investimento realizado, sendo o 60% para investimentos entre 5.000 e 10.000 euros, o 50% para investimentos entre 10.001 e 30.000 euros, o 40% para investimentos entre 30.001 e 50.000 euros, e o 30% para investimentos entre 50.001 e 100.000 euros.

Prazo de solicitude: non perdas a oportunidade

O prazo de solicitude para estas axudas atópase aberto desde o 6 de xullo ata o 29 de setembro de 2023.

Asegúrache de presentar a túa solicitude dentro deste período para non perder a oportunidade de obter o apoio financeiro necesario para o teu negocio.

Como presentar a solicitude: segue os pasos

A presentación das solicitudes realízase a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, utilizando o código de procedemento TR880A.

Asegúrache de reunir todos os documentos requiridos e seguir as indicacións proporcionadas para garantir unha presentación exitosa.

📞 Máis información: non dubides en contactar

Se tes algunha pregunta ou necesitas máis información sobre estas axudas ao emprendemento, podes comunicarche connosco a través dos seguintes números: 900 815 600 | 881 995 972 | 881 995 973 | 881 995 974.

Axudas ao emprendemento feminino: impulsando a igualdade

Ademais das axudas xerais ao emprendemento, existen liñas específicas para fomentar a participación de mulleres no mundo empresarial. Estas liñas inclúen:

EMPRENDE: para promover a posta en marcha de novas iniciativas empresariais e a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea.

ACTIVA: para favorecer a reactivación e consolidación de empresas lideradas por mulleres, así como a implantación de medidas innovadoras para mellorar a competitividade.

ITEF: para impulsar iniciativas empresariais de carácter innovador, científico ou con base tecnolóxica promovidas por mulleres.

CONCILIA: como unha axuda complementaria que promove a conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

É importante ter en conta que estas liñas de axuda teñen as súas propias condicións e montos de subvención. Por tanto, recomendámosche consultar as bases específicas e os requisitos antes de presentar a túa solicitude.

Compatibilidade e beneficios: maximiza as túas oportunidades

É fundamental ter en conta a compatibilidade destas axudas con outros programas de apoio ao emprego autónomo, cooperativas, sociedades e proxectos baseados en tecnoloxía.

Ademais, é necesario cumprir cos requisitos establecidos para cada liña de axuda e considerar o período de mantemento do emprego esixido.

Aproveita estas oportunidades para impulsar o teu negocio!

O prazo de presentación de solicitudes para as axudas ao emprendemento feminino é desde o 8 de xullo ata o 7 de agosto de 2022.

Debes presentar a túa solicitude de forma telemática a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, utilizando o código de procedemento SE429A.

Beneficiarias e contías: impulsa o teu emprendemento

As beneficiarias destas axudas son empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade entre o 1 de agosto de 2022 e a data de fin de prazo de presentación das solicitudes.

Tamén poden solicitar a axuda as empresarias individuais e as sociedades civís, comunidades de bens, sociedades mercantís, cooperativas ou sociedades laborais, sempre que a solicitude sexa presentada pola entidade correspondente.

As contías das axudas varían segundo a liña de axuda seleccionada.

Na LIÑA EMPRENDE, os incentivos outórganse en función do número de postos de traballo creados con carácter estable para mulleres, oscilando entre 10.000 e 22.000 euros.

En canto á ACTIVA, os incentivos outórganse en función do número de postos de traballo ocupados por mulleres, debido ao mantemento ou incremento do emprego existente, e van desde 8.000 ata 17.000 euros.

A terceira das liñas, ITEF, os incentivos outórganse en función do número de postos de traballo creados con carácter estable por mulleres, e as contías van desde 18.000 ata 42.000 euros.

Por último, na LIÑA CONCILIA, o importe máximo da axuda é de 5.000 euros por empresa.

Non perdas a oportunidade: prazo de presentación

Lembra que o prazo de presentación de solicitudes para as axudas ao emprendemento feminino é desde o 8 de xullo ata o 7 de agosto de 2022.

Asegúrache de cumprir con todos os requisitos e presentar a túa solicitude dentro deste período para poder acceder a estas importantes axudas.

Como presentar a solicitude: trámite telemático

A presentación das solicitudes realízase de forma telemática a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Para iso, deberás introducir o código de procedemento SE429A e seguir as indicacións proporcionadas no proceso de solicitude.

Non deixes pasar esta oportunidade de recibir o impulso necesario para facer realidade os teus proxectos empresariais!

Lembra, o emprendemento é o motor da economía e xuntos podemos facer crecer o tecido empresarial de Galicia.

Adiante, emprendedores!