A Asociación de Empresarios mostra o seu compromiso coa sustentabilidade e a Axenda Urbana e Rural de Ourense Sur

A Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao reiterou o seu compromiso coa sustentabilidade nun encontro onde se debateu sobre a elaboración da Axenda Urbana e Rural de Ourense Sur.

Axenda Urbana e Rural del Área Funcional de Ourense Sur

Nun encontro celebrado a mañá do venres 12 de abril na sede da Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao, levou a cabo un importante debate sobre a economía, o emprego e a innovación tecnolóxica para elaborar o plan de acción da Axenda Urbana e Rural da área Funcional de Ourense Sur.

Compromiso coa Sustentabilidade e a Axenda Urbana

Este encontro centrouse na elaboración dun documento estratéxico e non normativo que ten como obxectivo integrar diversas estratexias sectoriais e definir un proxecto a medio prazo, así como unha folla de roteiro no marco do desenvolvemento sostible.

A Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao reiterou o seu compromiso coa sustentabilidade, destacando a importancia de preservar os recursos para as futuras xeracións e minimizar os impactos negativos no medio ambiente.

Declaracións do Presidente

O presidente da Asociación, José Antonio Rodríguez Araujo, salientou a importancia deste compromiso:

«Os empresarios de San Cibrao temos claro que o noso traballo debe satisfacer a demanda de maneira economicamente viable, sen comprometer os recursos para as próximas xeracións e minimizando os efectos negativos no medio ambiente. Por iso, a Axenda Rural Urbana da área Funcional de Ourense Sur estará moi presente en cada paso que demos».

A Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao reafirma o seu compromiso coa sustentabilidade e espera contribuír activamente ao desenvolvemento da Axenda Urbana e Rural de Ourense Sur, promovendo prácticas empresariais responsables e respectuosas coa contorna.

Este encontro reflicte a importancia do compromiso dos empresarios do Polígono San Cibrao coa sustentabilidade e o desenvolvemento responsable na rexión de Ourense Sur.

O compromiso manifestado pola Asociación de Empresarios é un claro exemplo de liderado empresarial na procura de solucións innovadoras e sostibles para os desafíos socioeconómicos e ambientais que enfronta a rexión.

A medida que avanzamos cara ao futuro, é fundamental que este compromiso tradúzase en accións concretas e colaborativas que contribúan a construír un futuro máis próspero, equitativo e sostible para todos os habitantes de Ourense Sur e as xeracións vindeiras.