Obrigacións anti- COVID para os restaurantes galegos

Ampliación do horario de apertura e obrigatoriedade de uso de medidores de CO2 nos restaurantes.

O mércores 14 de abril publicábanse no Diario Oficial de Galicia, as novas restricións que afectarán á nosa comunidade autónoma, a partir do venres 16 de abril.

Forma parte desta nova modificación, o Plan de hostalería segura, posto en marcha pola Xunta de Galicia o pasado mes de febreiro, nos seguintes termos do ámbito da restauración:

MOBILIARIO

 • As mesas e cadeiras deberán distribuírse de forma homoxénea, respectando os aforos establecidos.
 • No caso de comedores sen uso, estes non computarán no cálculo de aforos permitidos.

HORARIO DE APERTURA

 • Ampliado ata as 23.00 horas exclusivamente para o servizo de ceas.
 • Só para aqueles establecementos con titularidade municipal de restaurante.

CLIENTES

 • Reservas mediante cita previa.
 • Rexistro de clientes do servizo de ceas con nome e apelidos, DNI e número de teléfono.
 • Custodiar durante polo menos un mes todos os datos solicitados dos clientes.

CONDICIÓNS DOS DISPOSITIVOS MEDIDORES DE CO2 (obrigatorios a partir das 00.00 horas do día 23 de abril).

 • Non superar en interior as 800 p. p.m. de concentración de CO2.
 • Garantir a correcta ventilación do local.
 • Dispoñer de pantalla que mostre os niveis de CO2 en tempo real.
 • Marcado CE.
 • Non deberán situarse preto das xanelas, portas ou outros puntos de ventilación.
 • Deberán asegurarse o nivel de CO2 e mantemento dos sistemas mecánicos de ventilación, en caso de dispoñer deles.